Adwokat Maciej Kuczaj

Adwokat Maciej Kuczaj

pochodzi z Jeleniej Góry. Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Aplikację adwokacką odbywał w latach 2011-2013 pod patronatem Adwokat Dominiki Hejne – Kupczak zakończoną pozytywnym wynikiem z egzaminu adwokackiego. W czerwcu 2014 r. uzyskał wpis na listę adwokatów. Aktualnie jest członkiem Izby Adwokackiej w Wałbrzychu.
Adwokat biegle władający językiem angielskim. 
Adwokat z siedzibą Kancelarii w miastach: Wrocław, Jelenia Góra. 

Obszar praktyki:
- szeroko rozumiane prawo karne i karnoskarbowe
- prawo karne wykonawcze
- prawo cywilne
- prawo administracyjne

 

Adwokat Łukasz Krzyśko

Adwokat Łukasz Krzyśko

pochodzi z Wrocławia. Absolwent licencjackich i magisterskich studiów ekonomii ze specjalnością ekonomia menedżerska oraz jednolitych magisterskich studiów prawa na Wydziale Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.
W latach 2011-2013 odbył aplikację adwokacką w Izbie Adwokackiej we Wrocławiu zakończoną pozytywnym wynikiem egzaminu adwokackiego.
W czerwcu 2014 uzyskał wpis na listę adwokatów Izby Adwokackiej we Wrocławiu.
W trakcie praktyki zawodowej nabył wieloletnie doświadczenie w obsłudze prawnej podmiotów działających na rynku ubezpieczeniowym.
Adwokat biegle władający językiem angielskim.
Adwokat z siedzibą Kancelarii w miastach: Wrocław, Jelenia Góra.

Obszar praktyki:
- prawo ubezpieczeniowe
- prawo cywilne
- prawo gospodarcze
- prawo pracy

ADRESY KANCELARII

Wrocław
KANCELARIA ADWOKACKA
ul. Honoriusza Balzaka 34
52 - 437 Wrocław