Wierzyciele:

Oferujemy Państwu szeroki zakres usług zmierzających do skutecznego odzyskania należności na etapie postępowania przedsądowego i sądowego (windykacja), a także postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez Komornika.

Nasze działania dotyczące windykacji roszczeń obejmują następujące usługi:

- konsultacje, analizę dokumentów oraz informowanie Klienta o ryzykach prawnych związanych z windykacją należności w konkretnej sprawie lub grupie spraw w tym dokonanie oceny, co do przebiegu postępowania;
- negocjacje pozasądowe z dłużnikiem - motywowanie dłużnika do jak najszybszego uregulowania długu, podpisania ugody pozasądowej z warunkami korzystnymi dla obu stron postępowania, złożenia pisemnego oświadczenia o uznaniu długu lub notarialnego złożenia oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji;
- wysyłanie monitów wzywających do zapłaty wierzytelności;
- identyfikacje składników majątkowych dłużnika w tym działania w celu zabezpieczenia roszczeń;
- przygotowanie dokumentacji pod względem prawnym we współpracy z Klientem niezbędnej do wyegzekwowania wierzytelności;
- wykorzystywanie wszelkich dopuszczalnych środków prawnych zmierzających
do zaspokojenia należności;
- reprezentację w postępowaniu sądowym i egzekucyjnym w sporach przed sądami powszechnymi i organami egzekucyjnymi;
- sporządzanie pism procesowych, replik, odpowiedzi w trakcie prowadzonego procesu,
aż do uzyskania prawomocnego tytułu wykonawczego, przed sądami wszystkich instancji;
- nadzór nad poprawnością toczącego się postępowania, monitowanie pracy sądu;
- współpracę z Komornikami w celu uzyskania wysokiej skuteczności egzekucji
przy maksymalnie niskich kosztach sądowych i egzekucyjnych;
- prowadzenie postępowań uzupełniających w przypadku bezskutecznej egzekucji poprzez skierowanie działań windykacyjnych przeciwko innym podmiotom m.in. wspólnikom spółki/członkom zarządu sp. z o.o./s.a., jak również wytoczeniem powództwa (skargi pauliańskiej) przeciwko osobie trzeciej, której dłużnik przekazał majątek z zamiarem pokrzywdzenia wierzyciela;
- reprezentację w postepowaniu upadłościowym i naprawczym poprzez zgłaszanie wierzytelności wierzyciela i wniosków o ogłoszenie upadłości dłużnika;
- złożenie do organu ścigania zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa w przypadku działań dłużnika w celu wyzbycia majątku wierzyciela;

Dłużnicy:

Oferujemy również pomoc z zakresu ochrony dłużników przed działaniami windykacyjnymi, które prowadzone są przez banki czy firmy windykacyjne. Wielokrotnie instytucje te uzyskują tytuły egzekucyjne przeciwko dłużnikom na bazie przedawnionych roszczeń. W wyniku nieznajomości prawa dłużnicy zazwyczaj nie mają wiedzy o środkach obrony przysługującym im w tej sytuacji, więc poddają się egzekucji świadczeń, których nie mają obowiązku uiszczać. 

Świadczymy usługi zarówno na terenie województwa dolnośląskiego (Jelenia Góra, Legnica, Wałbrzych, Wrocław, Bolesławiec itp.), jak i na terenie województw ościennych. Na życzenie Klienta usługi związane z windykacją roszczeń są świadczone na terenie całego kraju. 

ADRESY KANCELARII

Wrocław
KANCELARIA ADWOKACKA
ul. Honoriusza Balzaka 34
52 - 437 Wrocław