Śmierć bliskiej osoby jest zawsze bolesnym wydarzeniem, a okres po niej bywa bardzo trudny dla rodziny i najbliższych zmarłego. Śmierć członka rodziny wywołuje też szereg skutków prawnych i nakłada na spadkobierców obowiązek uregulowania spraw zmarłego, których ten nie zakończył za życia.

Stając naprzeciw Państwa oczekiwaniom, oferujemy kompleksową obsługę we wszelkich kwestiach związanych z zakończeniem spraw prowadzonych przez zmarłego.

Prowadzimy postępowania w szczególności o:

• stwierdzenie nabycia spadku,
• zmianę postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku,
• zachowek,
• dział spadku,
• uznanie za niegodnego dziedziczenia,
• zabezpieczenie spadku i spis inwentarza,
• wykonanie zapisu,
• wyłączenie małżonka od dziedziczenia;

Sprawy spadkowe jakkolwiek zwykle nie należą do szczególnie skomplikowanych, to w przypadku ujawnienia się konfliktów pomiędzy spadkobiercami, wydziedziczenia spadkobiercy lub istnienia dużej grupy osób zainteresowanych udziałem w spadku, mogą przybrać zgoła odmienny charakter. W przypadku spraw spornych, dla zabezpieczenia własnych interesów, warto skorzystać z pomocy dobrego prawnika – adwokata lub radcy prawnego, gdyż podjęcie niewłaściwych decyzji może być niezwykle dotkliwe.

Udzielamy również pomocy prawnej w sprawach związanych z darowiznami. Począwszy od udzielania porady, przez sporządzenie umowy darowizny po odwołanie darowizny i reprezentację stron w postępowaniu sądowym. W przypadku przyjęcia darowizny należy zawsze pamiętać o łączących się z tym obowiązkach podatkowych i konieczności zgłoszenia we właściwym urzędzie skarbowym.

ADRESY KANCELARII

Wrocław
KANCELARIA ADWOKACKA
ul. Honoriusza Balzaka 34
52 - 437 Wrocław