Prawa i obowiązki dziennikarzy zostały uregulowane w ustawie z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 771).  Najogólniej rzecz ujmując ustawa dotyczy  wszystkich osób pracujących w mediach jako dziennikarze, wydawcy informacji, edytorzy informacji.

Kancelaria oferuje Klientom kompleksowe usługi dotyczące świadczenia pomocy prawnej w kwestiach związanych z prawem prasowym zarówno na rzecz osób wykonujących zawód dziennikarza, jak i innych podmiotów prawa.

Obecnie toczą się zaawansowane prace nad uchwaleniem nowej ustawy w przedmiocie prawa prasowego, a zatem w niedalekiej przyszłości należy się spodziewać gruntownych zmian w tej gałęzi prawa cywilnego.

ADRESY KANCELARII

Wrocław
KANCELARIA ADWOKACKA
ul. Honoriusza Balzaka 34
52 - 437 Wrocław