W zakresie prawa pracy pomoc oferowana przez nasze Kancelarie skierowana jest zarówno do pracodawców jak i do pracowników.

Posiadamy odpowiednie doświadczenie w szeroko rozumianej dziedzinie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Służymy poradą i pomocą w rozwiązywaniu problemów związanych z codzienną działalnością przedsiębiorstwa, przestrzeganiu przepisów prawa oraz prowadzeniu sporów sądowych z zakresu prawa pracy.

Świadczymy usługi obejmujące m.in.:

• reprezentację pracowników i pracodawców we wszelkich sporach wynikających ze stosunku pracy,
• analizę i opiniowanie prawne umów pracowniczych, umów o zakazie konkurencji,
• ochronę pracownika w razie nieuzasadnionego lub bezprawnego wypowiedzenia umowy o pracę,
• prowadzenie spraw o przywrócenie do pracy,
• dochodzenie odszkodowania za nieuzasadnione wypowiedzenie umowy o pracę, zwolnienie dyscyplinarne,
• dochodzenie odszkodowań w związku z wypadkami przy pracy,
• dochodzenie odszkodowania i zadośćuczynienia w związku z mobbingiem i dyskryminacją w pracy,
• dochodzenie roszczeń w związku z odpowiedzialnością materialną pracowników,
• prowadzenie spraw dotyczących zwolnień indywidualnych i grupowych,
• sporządzanie sprzeciwów, odwołań od decyzji ZUS,
• reprezentację ubezpieczonych przed organami ZUS oraz na etapie postępowania sądowego.

ADRESY KANCELARII

Wrocław
KANCELARIA ADWOKACKA
ul. Honoriusza Balzaka 34
52 - 437 Wrocław