W obecnym obrocie gospodarczym większość umów i kontraktów zawierana jest w formie pisemnej. W celu przygotowania tego rodzaju dokumentów przedsiębiorcy korzystają z istniejących i utrwalonych na rynku od lat wzorców umów. Jednakże, nie zawsze dany wzór umowy w dostateczny sposób zabezpiecza interesy danej strony oraz dąży do całkowitego zaspokojenia przysługujących jej roszczeń.

Dbając o jak najlepszy interes Klienta, nasze Kancelarie zajmują się sporządzaniem projektów umów występujących w obrocie prawnym, a także przygotowaniem opinii prawnych umów. Usługi świadczone przez Kancelarię w wyżej wymienionym zakresie obejmują:

• przygotowywanie umów cywilnoprawnych w obrocie profesjonalnym i konsumenckim (m.in. umowy agencyjne, darowizny, dostawy, dzierżawy, komisu, leasingu, najmu, o dzieło, o pracę, o roboty budowlane, o świadczenie usług, o współpracy, o zakazie konkurencji, poręczenia, pożyczki, przewozu, składu, spedycji, spółki, sprzedaży, ubezpieczenia, użyczenia, zastawu, zlecenia i inne – w tym również umowy mieszane i nienazwane),
• uczestniczenie w procesie negocjowania treści umów oraz nadzorze nad procesem ich wykonywania,
• doradztwo w zakresie form zabezpieczania realizacji umów/kontraktów oraz obsługi procesu wykonywania uprawnień z tytułu uzyskanych zabezpieczeń,
• opiniowanie umów proponowanych przez Państwa kontrahentów w zakresie oceny ryzyka.

ADRESY KANCELARII

Wrocław
KANCELARIA ADWOKACKA
ul. Honoriusza Balzaka 34
52 - 437 Wrocław