Szeroko pojęte prawo administracyjne stanowi niezwykle ważny element działalności każdego podmiotu prawnego. W celu zapewnienia naszym Klientom kompleksowej obsługi prawnej chronimy ich prawa i interesy na gruncie zawiłego często postępowania administracyjnego przed organami administracji publicznej i samorządowej oraz sądami administracyjnymi.

Klientom oferujemy m.in.:
- reprezentację przed organami administracji publicznej i samorządowej,
- reprezentację przed sądami administracyjnymi,
- inicjowanie postępowań administracyjnych,
- sporządzanie pism w postępowaniu administracyjnymi (skargi, petycje, wnioski, podania, odwołania, zażalenia, skargi kasacyjne),
- sporządzanie opinii prawnych.

Ius est ars boni et aequi („Prawo jest sztuką stosowania tego co dobre i słuszne”).
Prawo administracyjne z uwagi na szeroki zakres jego zastosowania stanowi istotną dziedzinę prawa  zarówno dla osób fizycznych, jak i osób prawnych o doniosłym znaczeniu w codziennym funkcjonowaniu.

ADRESY KANCELARII

Wrocław
KANCELARIA ADWOKACKA
ul. Honoriusza Balzaka 34
52 - 437 Wrocław