Świadczymy profesjonalną pomoc prawną dla osób poszkodowanych:

• w wyniku niesłusznego skazania, tymczasowego aresztowania lub zatrzymania

• w wyniku wydania przez organ prawomocnego orzeczenia lub ostatecznej decyzji administracyjnej

• w wyniku zdarzeń losowych, jak np.:

- wypadki komunikacyjne: obrażenia ciała, refundacja kosztów leczenia, roszczenia z tytułu śmierci osoby bliskiej, koszty naprawy samochodu, refundacja kosztów najmu samochodu zastępczego i inne;
- błędy medyczne: zarażenie gronkowcem, skutki niewłaściwego leczenia, naruszenie praw pacjenta, niewłaściwe skutki działania leków, zakażenia wewnątrzszpitalne i inne;
- wypadki przy pracy: naruszenie przez pracodawcę przepisów prawa pracy, dopuszczenie do pracy pracownika bez przeszkolenia, brak zapewnienia należytej ochrony pracownika i inne;
- wypadki w rolnictwie: brak konserwacji urządzeń rolniczych, niewłaściwe użytkowanie maszyn rolniczych i inne;
- szkody powstałe wskutek działania żywiołu, np. huraganu, deszczu nawalnego, powodzi, pożaru, nadmiernych opadów śniegu,
- inne wypadki losowe: poślizgnięcie się na oblodzonym chodniku, upadek spowodowany nierównością chodnika, odszkodowanie za skutki powodzi i inne.
- szkody objęte ochroną w ramach prywatnego ubezpieczenia (AC, na życie, firma itp.)

• w podróży, w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umów o imprezę turystyczną zawieranych przez turystów lub w przypadku zdarzeń zawinionych przez działania linii lotniczych i innych firm transportowych. W szczególności dochodzenie roszczeń za:

- niską jakość świadczeń określonych w umowie, brak opieki rezydenta, niską jakość usług hotelowych, niezgodność opisu zawartego w katalogu oferty z rzeczywistym stanem świadczeń, w szczególności obiektu zakwaterowania,
- zmianę warunków umowy po rozpoczęciu imprezy turystycznej na świadczenie zastępcze niższej jakości,
- zmianę ceny imprezy z powodu wzrostu cen paliw bez przedstawienia dokumentów uzasadniających ten wzrost, pozbawienie konsumentów w takich przypadkach prawa do odstąpienia od umowy,
- ryczałtowe potrącenia kosztów rezygnacji z usługi przy braku dowodów na okoliczności poniesionych kosztów,
- odmowę wypłaty odszkodowania z tytułu nieprawidłowości w świadczeniu usługi.
- zaginiony bagaż podróżny z winy leżącej po stronie linii lotniczych,
- opóźnienia w rozkładzie jazdy środków transportu powstałe z winy leżącej po stronie firmy przewozowej.

Nie jest tajemnicą, że ubezpieczyciele wypłacają jak najniższe świadczenia
odszkodowawcze (odszkodowania). Stosują przy tym różne metody, często nieznane dla poszkodowanych, które szkodzą im interesom. Zazwyczaj ludzie nie zdają sobie nawet sprawy z możliwości dochodzenia należnego im odszkodowania.

Mamy jednak sposób, aby Tobie pomóc. Dysponujemy odpowiednią wiedzą (przede wszystkim praktyczną – uważamy, że czyny brzmią głośniej niż słowa) i doświadczeniem. Zajmujemy się zarówno sprawami nowymi, w których szkody jeszcze nie zostały zgłoszone ubezpieczycielowi (przed wypłatą jakiegokolwiek odszkodowania), jak również sprawami spornymi będącymi w toku,
a związanymi z zaniżeniem kwoty odszkodowania lub odmową jego wypłacenia.

Działamy szybko i profesjonalnie. Nie pobieramy żadnych zaliczek ani opłat wstępnych. Ponosimy wszelkie ryzyko związane z prowadzeniem sprawy. To w naszym interesie jest, aby klient otrzymał jak najwyższe odszkodowanie.

Sprawy naszych Klientów są prowadzone wyłącznie przez osoby, wykonujące zawód adwokata lub aplikantów adwokackich, których cechuje profesjonalizm i zaangażowanie, wkładane indywidualnie w każdą prowadzoną przez Kancelarię sprawę.

Aby uzyskać pomoc lub bezpłatną poradę, należy zadzwonić na któryś z podanych numerów telefonów lub przesłać do nas wypełniony formularz zgłoszeniowy. Wstępne zgłoszenie szkody nie zobowiązuje do podpisania umowy i nie pociąga za sobą żadnych kosztów.

Świadczymy usługi zarówno na terenie województwa dolnośląskiego (Jelenia Góra, Legnica, Wałbrzych, Wrocław, Bolesławiec itp.), jak i na terenie województw ościennych. Na życzenie Klienta usługi związane z windykacją roszczeń są świadczone na terenie całego kraju.

ADRESY KANCELARII

Wrocław
KANCELARIA ADWOKACKA
ul. Honoriusza Balzaka 34
52 - 437 Wrocław