W działalności każdej firmy, niezależnie od jej wielkości, jak również w życiu każdego podatnika wielokrotnie zdarzają się sytuacje wymagające zasięgnięcia porady, bądź konsultacji w celu rozwiązania określonego problemu lub uzyskania informacji, które mogą okazać się niezbędne do podjęcia właściwej decyzji mającej wymierne skutki ekonomiczne. Kancelaria dąży do zapewnienia Klientom maksymalnego komfortu prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie także doradztwa podatkowego. 

Oferta Kancelarii w zakresie doradztwa podatkowego obejmuje w szczególności:

- optymalizację podatkową - zapewniamy naszym Klientom pomoc i doradzamy w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku dochodowego od osób prawnych, podatku od towarów i usług, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych oraz wszelkich innych obciążeń publiczno-prawnych szerokiej gamie firm należących do sektora małych i średnich przedsiębiorstw;

- reprezentację Klientów przed organami podatkowymi, organami kontroli skarbowej i sądami administracyjnymi w postępowaniach administracyjnych i sądowoadministracyjnych - oferujemy usługę reprezentacji procesowej w trakcie kontroli skarbowych, czynności sprawdzających, prowadzimy wszelkie sprawy związane z dalszymi postępowaniami pokontrolnymi w szczególności sporządzanie skarg, odwołań, zastrzeżeń do protokołów kontrolnych w każdej instancji tj. Naczelnik Urzędu Skarbowego, Urząd Kontroli Skarbowej, Izba Skarbowa, Wojewódzki Sąd Administracyjny, Naczelny Sąd Administracyjny.

Bezpieczeństwo podatkowe i racjonalny poziom obciążeń to ważny element efektywnego biznesu, zwłaszcza w przypadku początkujących firm należących do sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

Świadczymy usługi zarówno na terenie województwa dolnośląskiego (Jelenia Góra, Legnica, Wałbrzych, Wrocław, Bolesławiec itp.), jak i na terenie województw ościennych. Na życzenie Klienta usługi związane z windykacją roszczeń są świadczone na terenie całego kraju.

Jeżeli wymaga tego charakter sprawy doradztwo podatkowe ustalane jest z wyspecjalizowanymi biurami rachunkowymi i księowymi. 

ADRESY KANCELARII

Wrocław
KANCELARIA ADWOKACKA
ul. Honoriusza Balzaka 34
52 - 437 Wrocław